Oznaczenia dla osób
niewidomych bądź słabowidzących

TYFLOMAPY

Rodzaj tyflografiki mającej na celu, odwzorowanie np. układu pomieszczeń.

TABLICZKI

z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Służą do oznaczeń np. pomieszczeń, przedmiotów.

OZNAKOWANIE
FAKTUROWE

Identyfikacja pozioma korytarzy lub miejsc ułatwiająca poruszania.


WSZECHSTRONNOŚĆ

Wykonujemy tyflomapy we wszystkich znanych technologiach – zawsze otwarci na nowe wyzwania, tyflomapy klasyczne, udźwiękowione.

POMOŻEMY NA KAŻDYM ETAPIE

Nasz zespół pomoże na każdym etapie, od doradztwa, przez projektowanie , produkcję po instalację.

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie nasze prace konsultujemy z Polskim Związkiem Niewidomych.